LATIHAN JURUS OLAH PERNAFASAN TENAGA DALAM CAKRA MANGGILINGAN

LATIHAN JURUS OLAH PERNAFASAN TENAGA DALAM CAKRA MANGGILINGAN_1 : Berikut ini merupakan Latihan Tingkat Lanjut dari applikasi penerapan jurus-jurus dasar dari Ilmu Tenaga Dalam secara meditatif yang akan penulis beberkan secara berseri : Adapun fungsi dari latihan berikut ini yaitu : 1. Menabung power dan energi ilmu Tenaga Dalam anda… 2. Menambah tingkat pemahaman anda pada proses penyaluran inner energi… 3. Melatih kekuatan pernafasan sekaligus tingkat konsentrasi anda… 4. Menambah kekuatan kepekaan diri anda… PERSYARATAN TEMPAT LATIHAN : 1. Dapat dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan… 2. Cukup sirkulasi udara… 3. Situasi dan kondisi tempat latihan tenang… 4. Alangkah baiknya apabila dilatih di malam hari di atas pukul 12 malam… 5. Bila di luar ruangan (alam terbuka), hindari untuk berlatih ketika kondisi hujan yang disertai kilat atau petir… 6. Usahakan proses pelatihan secara rutin (istiqomah)…, minimal dalam 1 minggu anda melakukannya… 7. Bagi yang belum mengenal/awam sama sekali terhadap Ilmu Tenaga Dalam dapat melatihnya setiap hari selama 1 hingga 2 minggu maka anda akan heran/takjub melihat kemampuan baru yang anda miliki sekarang… LANGKAH LATIHAN : 1. Duduklah bersila secara bebas… 2. Tegapkan badan… 3. Kedua telapak tangan bertemu di depan dada (sikap sembah “marang Gusti kang Gumelar Jagat”) 4. Pandangan tajam lurus ke depan… 5. Pusatkan konsentrasi pada proses pelatihan olah pernafasan jurus tersebut… 6. Untuk langkah awal…, lakukan proses pernafasan secara alami untuk beberapa kali proses penarikan pernafadan agar membuat diri anda merasa tenang, damai…dan siap untuk melakukan latihan jurus olah pernafasan tersebut… 7. Iringi dalam hati untuk menyebut asma Allah berkali-kali seiiring dengan proses penarikan nafas, menahannya, maupun ketika melepaskannya… 8. Bila dirasa cukup… maka anda kini siap (terkondisi) untuk melakukan latihan jurus olah pernafasan berikut…. CAKRA MANGGILINGAN_2 : LANGKAH LATIHAN : 1. Setelah diri anda benar-benar siap untuk berlatih maka sebagai langkah awal lakukan tarikan nafas getar panjang dan dalam… 2. Dengan menarik kedua telapak tangan anda yang berada sembah di depan dada ke arah samping kiri-kanan pinggang anda… Terbuka ke arah depan… 3. Seiring dengan proses penarikan nafas tersebut rasakan adanya daya getaran pada ujung-ujung jari tangan anda… 4. Ingat !! Badan harus tetap tegap ketika proses penarikan nafas tersebut berlangsung… 5. Dan pandangan mata harus tetap ke arah depan menusuk tajam penuh dengan pengerahan daya konsentrasi anda… 6. Ikuti proses penarikan nafas getar tersebut dengan dzikir bathin kalimat pembuka = “BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIM….” 7. Lalu kunci pernafasan anda dengan sugesti bathin tertuju ke solar plexus (pusat perut = tali pusat) untuk beberapa saat… (minimal 3 – 5 detik) sambil mengencangkan/mengeraskan daerah perut… 8. Sambil membaca asma Allah sesuai dengan 3-5 detakan jantung anda… 9. Lalu ….. CAKRA MANGGILINGAN_3 : LANGKAH LATIHAN : Setelah hitungan detak jantung anda sampai dengan 3 atau 5 kali detakan, maka dilanjutkan dengan : 1. Proses pelepasan nafas getar yang panjang hingga tubuh anda akan bergetar dengan sendirinya… 2. Sambil melakukan gerakan kedua telapak tangan yang tadinya terbuka ke arah depan di kanan-kiri pinggang anda kini berubah membentuk gerakan silang genggam tepat di depan solar plexus anda… 3. Iringi proses pelepasan nafas tersebut dengan dzikir bathin dengan bacaan Qaulqollaah = “Laa Khaula Wa Laa Quwwata Illaa Billahi ‘Aliyil Adzhima…” 4. Pandangan tetap tajam lurus ke depan… 5. Konsentrasi yang terpusat pada penjiwaan gerakan tersebut harus benar-benar diperhatikan… 6. Kesatuan gerak, pernafasan, dan dzikir bathin merupakan satu rangkaian yang tak dapat dipisah-pisahkan demi kesempurnaan dari latihan kali ini… 7. Setelah proses pengeluaran nafas anda tersebut selesai maka jangan terburu untuk melakukan tarikan nafas lagi… 8. Kosongkan nafas anda dengan penahanan pernafasan barang 3-5 detik, lalu…. CAKRA MANGGILINGAN_4 : LANGKAH LATIHAN : Setelah hitungan 3-5 detik proses penghampaan pernafasan anda selesai maka untuk langkah selanjutnya yaitu : 1. Lakukan nafas hisap getar dan panjang… 2. Dengan melakukan tarikan kedua telapak tangan yang menggenggam dang bersilangan di depan solar plexus ke arah samping kiri-kanan pinggang anda… 3. Sambil diiringi bacaan Basmalah = Bismillahir Rahmanir Rahiim… 4. Lalu simpan nafas hasil tarikan tersebut ke solar plexus untuk beberapa detakan jantung (3-5 detakan/detik)… 5. Dengan menegangkan otot perut anda… 6. Sambil diiringi dengan dzikir asma Allah sekali lagi sebanyak hitungan detak jantung anda… 7. Pandangan mata tetap tajam tertuju ke arah depan… 8. Penuh penjiwaan dan konsentrasi yang benar maka kesempurnaan rangkaian olah pernafasan pada langkah kali ini harus benar-benar diperhatikan… 9. Hingga kesimpulannya, antara gerakan raga, pernafasan, dan dzikir bathin merupakan rangkaian kesatuan dari proses pelatihan olah pernafasan pada tahap ini yang tidak boleh dipisah-pisahkan… MANGGILINGAN_5 : LANGKAH LATIHAN : Setelah hasil tarikan nafas tersebut anda simpan di solar plexus dalam hitungan 3-5 detakan jantung atau detik maka… 1. Lepaskan secara sentak dan bergetar nafas tersebut… 2. Sambil melakukan gerakan fisik kedua telapak tangan anda yang tadinya berada terbuka di samping kiri-kanan pinggang…. kini didorongkan menjulur ke arah depan sejajar dengan dada… 3. Diiringi dengan dzikir bathin bacaan = “Laa Qaulaa Walaa Quwwata Illaa Billahi ‘Aliyyul Adziima…” 4. Pandangan mata tetap tajam lurus ke arah depan… 5. Kesatuan gerak fisik pada kedua telapak tangan, pernafasan, dan dzikir bathin harus benar-benar diperhatikan… 6. Kemudian kosongkan nafas anda (hampa) dan tak perlu terburu-buru untuk menarik nafas kembali dalam hitungan 3-5 detak jantung/detik… 7. Setelah itu…, proses penarikan nafas getar dapat dilakukan kembali…(Gambar ke-2) 8. Sambil menarik kembali kedua telapak tangan anda di sisi pinggang terbuka ke arah depan…(Dengan bacaan dzikir bathin yang sama seperti proses penarikan sebelumnya). 9. Simpan hasil penarikan nafas tersebut di solar plexus dengan menahan pernafasan anda dalam beberapa hitungan yang sama… 10. Disertai bacaan asma Allah di dalam bathin dengan hitungan yang sama dengan tahapan langkah sebelumnya… CAKRA MANGGILINGAN_6 : LANGKAH LATIHAN : Setelah pernafasan anda simpan dalam beberapa detik/detak jantung di solar plexus, maka : 1. Lepaskan nafas getar secara perlahan-lahan… 2. Diikuti gerakan telapak tangan yang bergerak ke arah atas kepala anda…, seolaholah mengangkat suatu beban yang sangat berat… 3. Diiring dzikir bathin yang sama ketika melakukan pelepasan pernafasan tersebut… 4. Pandangan mata tetap harus tajam ke arah depan… 5. Ketika nafas anda sudah dikeluarkan semua…, maka kosongkan nafas (hampa) untuk beberapa hitungan detik… 6. Tetap dalam posisi kedua telapak tangan di atas kepala (gerakan junjung), lakukan pernafasan hisap secara cepat… 7. Dengan dzikir bathin yang sama… 8. Lalu lepaskan nafas getar secara sentak dan cepat… 9. Diikuti gerakan mengibaskan kedua telapak tangan anda ke arah samping tubuh anda sejajar dengan bahu lengan… 10. Jangan lupa untuk mengiringi pula dengan dzikir bathin yang sama ketika itu… 11. Lalu kosongkan pernafasan anda sekali lagi dalam beberapa detik… 12. Kemudian menarik nafas getar halus… 13. Sambil melakukan gerakan telapak tangan menutup membentuk sikap sembah di depan dada… 14. Simpan hasil tarikan nafas tersebut di solar plexus untuk beberapa hitungan detik… CATATAN : Untuk semua rangkaian olah pernafasan dalam latihan kali ini dzikir bathin yang digunakan adalah… 1. Saat menarik nafas bacalah BASMALAH… 2. Saat menahan nafas bacalah Asma ALLAH sesuai dengan hitungan detak jantung anda… 3. Ketika melepaskan nafas bacalah = LAA KHAULA WALAA QUWWATA ILLABILLAHI ALIYYUL ‘ADZIMA…” CAKRA MANGGILINGAN_7 : LANGKAH LATIHAN : Saat hitungan penyimpanan dan penahan pernafasan anda dirasa cukup.., maka : 1. Lepaskan nafas getar secara sentak/cepat… 2. Sambil melakukan gerakan kedua telapak tangan anda mendorong lurus ke arah depan… 3. Dengan bentuk masing-masing ujung telapak tangan berlawanan arah… 4. Pandangan mata tetap tajam menusuk ke arah depan… 5. Kosongkan nafas anda dalam bebrapa hitungan detik (3-5 detik/detak jantung anda)… 6. kemudian lakukan penarikan nafas getar sepanjang mungkin… 7. Dengan menarik kembali kedua telapak tangan anda yang tadinya berada di depan dada…, ke arah samping pinggang anda terbuka ke arah depan… 8. Lalu simpan di solar plexus, sambil menahannya untuk beberapa hitungan detik pula… 9. Dan hentakkan nafas getar anda keluar secara sentak/cepat… 10. Diikuti gerakan menusukkan kedua telapak tangan anda ke arah depan yang saling bertemu bertempelan runcing pada ujung-ujung jarinya… 11. Kemudian, kembali kosongkan nafas anda (hampa nafas) untuk beberapa hitungan detik/detak jantung… 12. Ingat! Semua rangkaian antara gerak fisik, pernafasan, dan dzikir bathin yang wajib dibaca merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain… CAKRA MANGGILINGAN_8 : LANGKAH LATIHAN : 1. Langsung saja tarik nafas getar anda sehalus mungkin… 2. Sambil melakukan gerakan menarik kedua telapak tangan anda ke arah belakang…, tegak lurus pada pangkal siku lengan anda…. 3. Kedua telapak tangan anda kini menghadap ke arah belakang tepat ujung-ujung jarinya sejajar dengan telinga anda… 4. Tahan pernafasan anda untuk beberapa hitungan detik dan sugestikan agar tersimpan di solar plexus… 5. Kemudian lepaskan nafas getar secara perlahan-lahan… 6. Sambil kedua telapak tangan anda bergerak memotong bersilangan di depan solar plexus… 7. Hingga nafas anda habis terkuras keluar…, maka sebagai gerakan penutup lakukan gerakan tarikan nafas panjang …. 8. Diikuti gerakan menarik kedua telapak tangan anda ke arah pinggang sambil menggenggam erat-erat keduanya…. 9. Maka selesailah satu periode rangkaian dari latihan jurus olah pernafasan tenaga dalam tersebut di atas… 10. Anda dapat mengulanginya untuk kembali pada langkah awal sampai akhir, hingga dalam satu kali latihan anda mampu menyelesaikan 3x rangkaian/periode latihan jurus olah pernafasan tenaga dalam tersebut…. 11. Insyaallah, tidak akan lama maka kekuatan tenaga dalam anda akan semakin besar dan melimpah ruah…. 12. Sedangkan bagi pemula…, anda tak akan menyangka akan memperoleh kemajuan yang menggembirakan…, tinggal anda uji cobakan dengan patner latihan anda yang mampu menguasai ilmu stroom, karomah, ataupun silat hadiran untuk menguji kemampuan baru tersebut… SELAMAT MENCOBA DAN SEMOGA BERMANFAAT… LAIN WAKTU AKAN DISAMBUNG DENGAN POSTINGAN YANG BARU info lbh lanjut = by :mukhammadikhsanudinbasri@facebook.com(ikhsan)

Iklan

One thought on “LATIHAN JURUS OLAH PERNAFASAN TENAGA DALAM CAKRA MANGGILINGAN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s